Facebook
Twitter

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy als uw onze website bezoekt en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren uw IP adres en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen uit bezoek aan en gebruik van de website van Muziekvereniging Door Eendracht Sterk en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Persoonsgegevens

Muziekvereniging Door Eendracht Sterk behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk verzamelt persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie.

Cookies

De website www.deshoogvliet.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Muziekvereniging Door Eendracht Sterk beter te laten functioneren en het bezoek van de website te monitoren. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk kan deze data niet herleiden tot een PC of individu. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze service krijgt Muziekvereniging Door Eendracht Sterk inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Zo kan Muziekvereniging Door Eendracht Sterk de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt.

Cookies weigeren

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies uitzetten in uw browser. U kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren.

Beveiliging

Muziekvereniging Door Eendracht Sterk heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van de Muziekvereniging Door Eendracht Sterk is een aantal links naar andere websites te vinden. Muziekvereniging Door Eendracht Sterk draagt geen verantwoording met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties wanneer u naar die pagina navigeert. Hierbij raden we u aan de Privacyverklaring van de betreffende website te lezen.